7 Godzin, 1 Dni

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA ORAZ WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY

więcej terminów () mniej terminów
  • I. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

    * wydłużenie urlopów i zasiłków macierzyńskich, * nowe zasady przyznawania zasiłków macierzyńskich dla osób przyjmujących dzieci na wychowanie,* wysokość zasiłku macierzyńskiego, * wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, * ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim, * wynagrodzenie za czas choroby przewidziane w art. 92 kodeksu pracy, * niezdolność do pracy na przełomie roku kalendarzowego, * okresy wyczekiwania, * prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, * wysokość podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, * okresy zasiłkowe, * wysokość zasiłku chorobowego, * zasady wypłaty zasiłków chorobowych, * zasiłek chorobowy, a skrócony okres wypowiedzenia, * kontrola pracowników, przebywających na zwolnieniach, przez pracodawców, * świadczenie rehabilitacyjne,* zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje, przez jakie okresy, wysokość zasiłku opiekuńczego, * świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, * zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami, * zasady uzupełniania wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, * zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w przypadku gdy pracownica urodziła kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego,* składniki wynagrodzenia, których nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków, * gwarantowana minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników, * dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy, * kody literowe zamieszczane na zwolnieniach lekarskich, * postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty, * odrębne uregulowania dotyczące wynagrodzenia wypłacanego za czas choroby nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym instytutów naukowo badawczych oraz PAN, * postępowanie w przypadku zgubienia druku ZUS-ZLA, * co ze zwolnieniami, jeżeli pracownik mawięcej niż jednego pracodawcę.

    II.WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ZMIAN
    * jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wcześniejszą emeryturę, * zasady unieważnienia członkostwa w OFE, * przedłużenie możliwości uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury * możliwość przyznania kolejnej emerytury osobie, która ma już wcześniejszą emeryturę – korzystne obliczenie, * emerytura po rencie – ta sama podstawa, nowa kwota bazowa (uchwałą SN), * na jakich zasadach mogą przechodzić na wcześniejszą emeryturę nauczyciele, * jak długo jeszcze emerytury będą obliczane tak, jak obecnie, * kiedy najwcześniej pojawią się emerytury obliczane według nowych zasad, * według jakich zasad ustalane będą emerytury mieszane.

  • tak

  • Zapraszamy pracowników działów kadr.

Prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS, praktyk, konsultant w zakresie ubezpieczeń społecznych, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznychSzkolenia o podobnej tematyce