0 Godzin, 0 Dni

Transport odpadów

więcej terminów () mniej terminów
 • przedstawienie regulacji prawnych mówiących o transporcie odpadów, zaprezentowanie niezbędnych pozwoleń, oraz możliwości kontroli i nakładania kar przez służby administracji państwowej

 • W transporcie odpadami dochodzi to współdziałania przepisów o odpadach oraz przepisów stanowiących zasady bezpiecznego transportu. W zawiłości przepisów, przedsiębiorca musi znaleźć złoty środek. Zysk nie może być generowany naruszeniem prawa, bo to może przynieść ogromne straty. Skalę zagrożeń dobrze ilustruje cytat z rozp. M. I z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
  „wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym ze zmianami z dn. 12. maja 2003 r.:
  7.65 - przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia – 8 000 zł,
  7.66 – przewóz towarów innych niż niebezpieczne bez wymaganego zezwolenia – 3 000 zł
  7.67 - przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia – w tranzycie przez
  terytorium RP - 6 000 zł”
  Trzeba rzetelnej znajomości szerokiego spektrum zagadnień: od przepisów o ochronie środowiska, o odpadach, przez chemię, ADR, czasem bakteriologię, do wymagań konstrukcyjnych w odniesieniu do opakowań i pojazdów, by odpowiedzialnie zdecydować o warunkach bezpiecznego transportu niektórych odpadów. Jeśli nie wiesz jak przebrnąć przez gąszcz przepisów, i nie chcesz by Twój biznes skończył się mandatem za nieprzestrzeganie prawa, zapraszamy na szkolenie
  program szkolenia:
  zezwolenia na transport odpadów
  - krajowy
  - zagraniczny
  przepisy regulujące transport
  - służby kontroli
  - sankcje karne
  kontrole i konsekwencje
  podstawowe pojęcia ustawy o odpadach
  - rodzaje odpadów
  - sposoby transportu poszczególnych rodzajów odpadów
  transgraniczne przemieszczanie odpadów

 • wykłady

 • pracownicy działów logistyki, administracja państwowa związana z transportem oraz gospodarką odpadami, firmy zajmujące się transportem krajowym i międzynarodowym

Pracownicy administracji państwowej, wydziałów związanych z ochroną środowiska oraz inspekcji ochrony środowiska. Dodatkowo wykłady prowadzić będzie osoba związana z Inspekcją Transportu.

Szkolenia o podobnej tematyce