0 Godzin, 3 Dni

Trening komunikacji i motywacji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawowymi celami treningu są:

  • rozwijanie umiejętności sprawnej komunikacji i współpracy w zespole

  • przekraczanie barier komunikacyjnych

  • wypracowanie umiejętności rozpoznawania struktur komunikacyjnych w wypowiedziach współpracowników

  • dostarczenie skutecznych sposobów pozafinansowej motywacji pracowników

  • wzmocnienie zaangażowania w wykonywane zadania

  • zwiększenie poczucia tożsamości z firmą

 • I. KOMUNIKACJA A MOTYWACJA PODWŁADNYCH

  1. Informacja a interpretacja w procesie wymiany informacji.
  2. Odkrywanie intencji stojących za określonymi zachowaniami.
  3. Przekaz werbalny i niewerbalny w kontakcie.
  4. Zasady porozumiewania się pozwalające uniknąć błędów i zniekształceń.
  5. Określanie celów komunikacji.
  6. Nawiązanie kontaktu, dopasowanie do rozmówcy oraz przejęcie prowadzenia w komunikacji.
  7. Dopasowanie niewerbalne: głosem i ciałem.
  8. Dopasowanie werbalne: parafraza i retransmisja.

  II. EFEKTYWNE NARZĘDZIA KOMUNIKOWANIA SIĘ

  1. Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania.
  2. Oddzielanie struktury od treści wypowiedzi w celu zwiększenia wywieranego wpływu.
  3. Różne style porozumiewania się: wzrokowy, słuchowy, czuciowy.
  4. Umiejętność mówienia językiem różnych osób i dotarcia do każdego pracownika.

  III. JĘZYK W KOMUNIKACJI Z PODWŁADNYMI

  1. Sposoby przekazywania komunikatu.
  2. Techniki uszczegóławiania – zastosowanie Metamodelu.
  3. Umiejętność zadawania właściwych pytań.
  4. Klaryfikowanie obiekcji i wyjaśnianie wątpliwości rozmówcy.

  IV. WZMACNIANIE MOTYWACJI I AUTOMOTYWACJI

  1. Czynniki, które motywują do działania: wartości i cele indywidualne.
  2. Strategie motywacyjne – odkrywanie i wykorzystywanie ich w celu wzmacniania zaangażowania w działanie.
  3. Budowanie pozytywnego nastawienia oraz przekonań wspierających aktywność i odpowiedzialność.
  4. Sposoby unikania wypalenia, radzenie sobie ze stresem.
  5. Angażowanie pracowników w ustalanie standardów wysokiego poziomu wykonania zadań.

 • TAK

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce