7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

Trening komunikacji interpersonalnej w biznesie-Human Skills

Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Śródmieście Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - nabycie umiejętności budowania partnerskich relacji z Klientami,
  - poznanie technik komunikacyjnych użytecznych w kontakcie z Klientem,
  - poznanie zasad przekładania oferty na język wartości dla Klienta,
  - polepszenie współdziałania w procesach obsługi, sprzedaży i negocjacjach,
  - nabycie umiejętności budowania własnej wiarygodności,
  - zrozumienie korzyści wynikających z utrzymywania długotrwałych relacji z Klientami.

  Korzyści dla uczestników:

  - rozwinięcie umiejętności budowania długotrwałych relacji z Klientem,
  - znajomość narzędzi do diagnozy potrzeb Klientów,
  - rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z Klientem (renegocjacje kontraktu, reklamacje).

 • 09:00 – 09:15 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia o komunikacji interpersonalnej oraz potrzeb uczestników.

  09:15 – 10:30 MODUŁ I Zasady komunikacji interpersonalnej a style postrzegania świata

  Jak być nowoczesnym komunikatorem? Omówienie przypadków np. Steve Jobs, Oprah Winfrey, Howard Schultz (założyciel sieci Starbucks), Paul Hewson (U2) oraz polskich komunikatorów,
  Jakie są podstawy budowania efektywnej komunikacji interpersonalnej?
  Na jakie elementy w komunikacji interpersonalnej należy zwracać uwagę? Czynnik osobowości Georga Gallupa.
  Jak budować dobre relacje z naszymi rozmówcami?
  Jakie są typy osobowości i styl kodowania komunikacji? Test indywidualny wg koncepcji G.Junga wraz z omówieniem.
  Jakie są inne niż typy osobowości? Typologie a zasady komunikacji interpersonalnej.
  Jak się komunikować biorąc pod uwagę typy osobowości, najczęściej używane przez nie wyrazy itp.?
  Co należy wiedzieć o odbiorcy/odbiorcach naszych komunikatów aby zostać zrozumianym?

  10:30 – 10:40 Przerwa

  10:40 – 12:30 MODUŁ II Komunikacja interpersonalna- werbalna i niewerbalna

  Jakie znaczenie w komunikacji interpersonalnej ma budowa mózgu- mózg pierwotny i mózg współczesny?
  Jak wykorzystać siłę nieświadomej (przedświadomej) adaptacji? Potęga przeczucia Malcolma Gladwella.
  Kiedy w komunikacji interpersonalnej ważne są fakty a kiedy uczucia?
  Jak w komunikacji interpersonalnej odwoływać się do pozytywnych emocji naszych słuchaczy?
  Jak zdobywać zaufanie i używać języka zaufania?
  Jak korzystać z badań profesora Alberta Mehrabiana mówiący o tym, że każdy ustny komunikat składa się z komponentu werbalnego, wokalnego i wizualnego?
  Jakie znaczenie w komunikacji interpersonalnej mowa ciała, ton głosu, nasz wygląd? Omówienie dobrych i złych praktyk.
  Na jakie elementy należy zwracać uwagę w efekcie dwusekundowego pierwszego wrażenia- prawo krojenia na cienkie plasterki Gladwella.
  Dlaczego kontakt wzrokowy powinien trwać przynajmniej 5 sekund?
  Na jakie elementy należy zwracać uwagę przy efekcie świeżości?
  Jaki wykorzystać w strategicznej komunikacji interpersonalnej czynnik wzroku oraz czynnik energii? Sześć ważnych umiejętności Berta Deckera.
  Jakie znaczenie w komunikacji interpersonalnej mają wyrazy jakich używamy?
  Jak się przygotować jako nadawca komunikatów?
  Jak budować strategię komunikacji interpersonalnej- pisemnej i ustnej?
  Jak nauczyć się aktywnie słuchać?
  Jak eliminować czynniki zakłócające przepływ informacji?
  Jak stosować niesłowa i pauzy?
  Jak zadawać strategiczne pytania?

  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 14:40 MODUŁ III Efektywne prowadzenie rozmów i praktyczne techniki poprawy komunikacji interpersonalnej

  Jak się komunikować z przełożonym/szefem?
  Jak się komunikować z podwładnym/podwładnymi?
  Jak się komunikować aby budować współpracę zespołową?
  Jak się komunikować z trudnym rozmówcą?
  Jak się komunikować z agresywnym rozmówcą?
  Jak pobudzić komunikacje interpersonalną u biernego słuchacza?

  14:40 – 15:30 Moduł IV Przekazywanie informacji, wywieranie wpływu a komunikacja interpersonalna

  Jak rozumieć perswazję? Trzy fundamentalne zasady Druckera.
  Jak tworzyć strategiczne komunikaty interpersonalne?
  Jak grokować czyli zaglądać w umysły ludzi? Koncepcja R.Heinleina i przebłyski prawdy.
  Jak nawiązywać kontakt emocjonalny by realizować założone cele?
  Jak przemodelować swoje nawyki w komunikacji interpersonalnej?
  Jak i kiedy stosować elementy EPU?
  Jak pozostać sobą i być naturalnym?

  15:30 – 16:00 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check listy.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:

  paneli dyskusyjnych,

  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,

  prezentacji,

  odgrywanie ról,

  analizy przypadków,

  filmów poglądowych.

 • Szkolenie dedykowane jest dla:  - osób zainteresowanych rozwojem osobistym,

  - osób zainteresowanych rozwojem kompetencji z zakresu komunikacji ustnej, komunikacji pisemnej, świadomej autoprezentacji, efektywności osobistej,

  - osób mających bezpośredni kontakt z Klientem.

  - osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 • 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników oraz kadry zarządzającej. Zajmuje się podnoszeniem jakości organizacji pracy, potencjału ludzkiego oraz kształtowaniem różnego rodzaju umiejętności interpersonalnych.W swojej działalności uczy pracowników jak efektywnie współpracować z innymi, a zarządzających – jak być skutecznym liderem. Profesjonalistka w rozwiązywaniu konfliktów, trafnego podejmowania decyzji, siły perswazji, rozbudzania kreatywności, rozwijania umiejętności zarządzania emocjami i budowania relacji. Udziela wskazówek jak radzić sobie ze stresem, brakiem asertywności oraz dyskryminacją i mobbingiem.

Justyna Szurik

Absolwentka dwuletniego Studium Treningu Grupowego w podejściu Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, gdzie nabyła wiedzę z zakresu rozwoju o człowieku, jego zdrowiu i patologii oraz umiejętności prowadzenia treningów psychologicznych oraz warsztatów. Przeszła szereg szkoleń dotyczących: komunikacyjnych strategii sukcesu w biznesie; radzenia sobie i zarządzania stresem; coachingu pracowników; kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; skutecznej motywacji i automotywacji oraz z zakresu wystąpień publicznych: prezentacji i autoprezentacji. Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych firmach szkoleniowych, w których nauczyła się warsztatu trenerskiego, pracy z grupą. Jej zainteresowania zawodowe jako psychologa związane są z komunikacją i relacjami interpersonalnymi, budowaniem pewności siebie, automotywacją, zarządzaniem stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań. Jako trener w HUMAN SKILLS pomaga ludziom w rozwoju ich umiejętności interpersonalnych, szczególnie w walce ze stresem. Miała przyjemność pracować dla takich Klientów jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank BPH S.A. – Grupa GE Capital, GE BANK Women"s Network, Ełckie Centrum Kultury, Grupa Żywiec S.A., Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, MAVAM, PPUP Poczta Polska. Autorka warsztatów edukacyjnych o zdrowym stylu życia. Pomaga osobom przezwyciężyć ich nawyki żywieniowe, radzić sobie z trudnymi emocjami oraz osiągać sukcesy osobiste w walce ze stresem i niezdrowym trybem życia. Pomaga rozwiązać problemy związane z niską samooceną wynikające m. in. z nadwagi, braku motywacji. Uczy świadomości konsumenckiej, prawidłowego wybierania produktów wśród niezliczonej ilości towarów na sklepowych półkach. Z przyjemnością dzieli się z innymi znajomością zdrowych przepisów kulinarnym, pokazuje jak łączyć ze sobą różne grupy produktów. A przede wszystkim obala mity na temat żywienia i uczy, że życie wg zdrowego stylu, to nie czas głodowania, odmawiania sobie wszystkiego i nieustannego każenia siebie.

Szkolenia o podobnej tematyce