8 Godzin, 0 Dni

Uwarunkowania religijno- kulturowe w opiece nad zdrowiem człowieka

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przybliżenie różnic kulturowo- religijnych w odniesieniu do stylu życia wyznawców wybranych religii i mniejszości etnicznych i ich znaczenie w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w zdrowiu i chorobie. Zdobyta wiedza pozwoli pielęgniarkom na uwzględnienie różnic w opiece, zgodnie z oczekiwaniami wyznawców religii i mniejszości etnicznych, co w konsekwencji wzmocni poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pewności działania u pielęgniarki, a opieka stanie się bardziej efektywna. Przedstawione różnice kulturowo- religijne obejmują: katolicyzm, prawosławie, islam, judaizm, protestantyzm, Świadków Jehowy oraz Romów.

 • 1. Czynniki warunkujące opiekę w zdrowiu i chorobie- model „Wschodzącego słońca”, „Kompetencji kulturowych” Purnell. Prawna regulacja opieki w zdrowiu i chorobie dla wyznawców różnych religii i mniejszości etnicznych.
  2. Katolicyzm, prawosławie, islam, judaizm, protestantyzm, Świadkowie Jehowy, Romowie- podstawowe zagadnienia
  3. Opieka nad kobietą, w tym nad ciężarną, rodzącą i położnicą.
  4. Antykoncepcja, aborcja.
  5. Opieka nad dzieckiem.
  6. Opieka nad dorosłym pacjentem.
  7. Opieka w trakcie umierania; śmierć i żałoba.
  8. Skutki braku kompetencji kulturowych w opiece pielęgniarskiej i położniczej.

Szkolenia o podobnej tematyce