0 Godzin, 0 Dni

WARSZTAT TERAPII TAŃCEM I RUCHEM POPRSTU BYĆ

więcej terminów () mniej terminów
  • Tańce w kręgu pochodzą z wielu kultur: celtyckiej, bałkańskiej,cygańskiej, greckiej, żydowskiej i maja szerokie zastosowanie w terapiitańcem. Niektóre z nich miały znaczenie odświętne, rytualne, innetowarzyszyły ludziom w rytmie codziennego życia lub po prostuintegrowały społeczność. Tańce w kręgu to tańce dla niemal każdego. Sąproste i zawsze składają się z sekwencji kroków, powtarzających sięprzez cały taniec. Nie potrzeba do nich partnera, ani doświadczeniatanecznego. Ich siłą jest poczucie wspólnoty i świadome skupienie na energii grupy, energii powstającej podczas wspólnego poruszania się w jednym rytmie. Ale tańczenie w kręgu to także indywidualne zaangażowanie każdego tańczącego, to medytacja w ruchu inspirująca zarówno ciało, umysł jak i duszę, budząca uśpioną w nich moc i ekspresję, wzmacniająca kontakt z samym sobą, z innymi, ze światem zewnętrznym.

    Taniec i improwizacja ruchowa wykorzystywane w terapii tańcem i ruchem wspomagają osobistą, bezpośrednią i głęboką łączności z własnym ciałem, prowadzą do samoświadomości, samoakceptacji, spontaniczności i autentycznej ekspresji.

    Poprzeztaniec i ruch możemy rozwiązywać wewnętrzne konflikty, lepiej radzić sobie ze stresem i trudami codzienności. Taniec jako metoda służąca poznaniu siebie, pomaga również odkryć i rozwinąć osobisty potencjał, a w konsekwencji zbudować własna drogę do twórczego życia, prowadząc do większej swobody i niezależności w wyrażaniu siebie i własnych emocji wżyciu codziennym.

  • warsztaty

  • Warsztat skierowany zarówno do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, jak i do terapeutów, psychologów,pedagogów pragnących wzbogacić własną praktykę o elementy terapii tańcem.

Szkolenia o podobnej tematyce