0 Godzin, 3 Dni

WARSZTATY ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH, TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z KONFLIKTAMI

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia:

   Poznanie dynamiki konfliktu

   Rozpoznanie własnych sposobów zachowania w sytuacji konfliktu

   Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty konfliktu

   Wypracowanie adekwatnych do celów firmy sposobów radzenia sobie z konfliktami

   Kształcenie partnerskiej postawy w rozwiązywaniu konfliktów

   Zwiększanie efektywności porozumiewania się z innymi poprzez rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji

   Doskonalenie umiejętności stawiania granic w sytuacjach interpersonalnych - dbanie o własne interesy w harmonii z otoczeniem

   Doskonalenie umiejętności zastosowania technik mediacji i negocjacji.

 • 1. Czym jest konflikt?
  - Teoria konfliktu - tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt.
  - Skąd się biorą konflikty? Przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych.
  - Poziomy i przebieg konfliktu. Konflikt jako nieodłączny element zespołu.
  - Typy zachowań uczestników konfliktu: uległość, agresja, zachowania bierno-agresywne, manipulacja – możliwości i ograniczenia każdego stylu zachowań
  - Rodzaje konfliktów w organizacji:
  - konflikty danych,
  - strukturalne,
  - relacji,
  - interesów,
  - wartości;
  - Twórczy potencjał konfliktów. Motywowanie do zmian.

  2. Rozwiązywanie konfliktów:
  - Umiejętności psychospołeczne pomocne w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów.
  - Rola postrzegania i interpretacji w rozwiązywaniu konfliktów.
  - Style komunikacji – jak rozmawiają strony konfliktu? Zasady pracy z konfliktami w relacji Dorosły-Dorosły.
  - Typy postaw interpersonalnych Thomasa Harrisa.
  - Różne strategie rozwiązywania konfliktów:
  - dominacja i tłumienie
  - kompromis
  - integrujące rozwiązywanie problemów

  3. Asertywność w konflikcie:
  - Nieporozumienia wokół pojęcia asertywności.
  - Prawa asertywności oraz wpływ z ich korzystania na radzenie sobie z konfliktami.
  - Obrona własnego terytorium psychologicznego.
  - Asertywna reakcja na poczucie krzywdy lub winy w konflikcie.
  - Obrona własnych opinii i przekonań.
  - Krytyka konstruktywna.
  - Koncentracja na rozwiązaniach.
  - Pozytywne informacje zwrotne
  - Asertywne reagowanie na oceny i krytykę.
  - Asertywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych. -- Techniki obrony przed manipulacją.

  4. Mediacje:
  - Specyfika mediacji w życiu zawodowym.
  - Rola mediatora.
  - Zasady mediacji.
  - Alternatywy w mediacji.

  5. Negocjacje:
  - Proces negocjacji i jego etapy.
  - BATNA - opracowanie alternatywy swojej i partnera.
  - Charakterystyka stylu miękkiego, twardego i opartego na zasadach.
  - Zasady stylu rzeczowego - zachowania stanowcze, partnerskie, zorientowane na rozwiązanie problemu.

  Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 • METODYKA ZAJĘĆ:

   Prezentacje multimedialne

   Dyskusja moderowana

   Ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe

   Odgrywanie ról

   Prezentacja fragmentów filmów DVD

   Symulacje grupowe

   Sesje plakatowe.

 • Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie.  UWAGA! Istnieje możliwość rezerwacji miejsca dla osoby towarzyszącej (215,00 zł /doba – pełny pakiet: nocleg, śniadanie, obiad, kolacja).

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo –szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Szkolenia o podobnej tematyce