16 Godzin, 2 Dni

Współpraca w grupie, budowa zespołu

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • trening umiejętności współpracy

  • trening umiejętności budowania zespołu

  • trening umiejętności skutecznej organizacji pracy zespołu

  • prezentacja uwarunkowań skutecznej współpracy

  • trening umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych

  • trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych

  • trening metod grupowego rozwiązywania problemów


  1. Rola stereotypów i rutyny w komunikacji oraz pracy zespołowej
   • Stereotypy – szansa czy zagrożenie
   • Rutyna
   • Znaczenie paradygmatu
   • Pętla przyczynowości

  2. Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu
   • Analiza transakcyjna w komunikacji
   • Zasady udzielania informacji zwrotnej
   • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
   • Aktywne słuchanie
   • Komunikacja jawna i ukryta
   • Style komunikowania się

  3. Funkcjonowanie zespołu
   • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
   • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
   • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
   • Struktura zespołu
   • Relacje między członkami zespołu

  4. Jak zbudować efektywny zespół?
   • Wspólna wizja i cele
   • Kiedy grupa staje się zespołem?
   • Cechy efektywnego zespołu
   • Fazy rozwoju zespołu
   • Role w zespole
   • Rodzaje zachowań w zespole
   • Co decyduje o sukcesie zespołu?

  5. Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu
   • Podejście do konfliktu
   • Metody rozwiązania konfliktów w zespole
   • Rola emocji w konflikcie
   • Argumentacja w konflikcie

  6. Odpowiedzialność za wynik i motywowanie
   • Cel indywidualny a cel zespołowy
   • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
   • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
   • Czynniki motywujące i de motywujące pracowników
   • Warunki efektywnej współpracy
   • Bariery efektywnej współpracy
   • Relacje między członkami zespołu
   • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej

  7. Grupowe podejmowanie decyzji
   • Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe (przesunięcie ryzyka, odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)
   • Organizacja grupowego podejmowania decyzji
   • Samoocena pracy grupy

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu firmy eduPartners

  • wykład

  • ćwiczenia indywidualne i grupowe

  • psychodramy

  • ćwiczenia z użyciem kamery

  • kierownicy i pracownicy działów personalnych

  • właściciele firm

  • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Trener firmy eduPartners

Szkolenia o podobnej tematyce