16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie czasem

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Po szkoleniu uczestnicy:

  • Zidentyfikują własne trudności w organizacji pracy

  • Wymienią reguły zarządzania czasem

  • Określą priorytety według ważności i pilności

  • Zastosują zasady asertywnej odmowy

 • WPŁYW OSOBISTYCH UWARUNKOWAŃ NA ORGANIZACJĘ PRACY
  Analiza własnego tempa pracy, zarządzanie czasem a wydajność pracy, uwarunkowania temperamentalne, identyfikacja własnego typu temperamentu.

  SYSTEMY ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
  Czas to więcej niż pieniądz, sposoby poszukiwania skutecznych metod efektywnego wykorzystania czasu, rola planowania w dobrej organizacji pracy, planowanie zadań, kształcenie własnej elastyczności w sytuacji zmiany, typowe problemy z czasem, Różne drogi eliminacji „pożeraczy czasu”, główne zasady zarządzania czasem, zasady: Eisenhowera, Parkinsona, Pareto; kwestionariusze planowania czasu, metody ustalania priorytetów, Analiza ABC na przykładach uczestników szkolenia, sztuka formułowania celów, ustalanie celów długo-, średnio-, i krótkoterminowych.

  KOORDYNACJA PRACY WIELOZADANIOWEJ
  Optymalna organizacja pracy warunkiem satysfakcji, problemy w osiąganiu skutecznej koordynacji, przepływ informacji w firmie kluczem do sprawności działania, komunikacja wewnętrzna i jej rola w zwiększaniu efektywności pracy, współpraca w zespole czyli razem zajdziemy dalej,warunki i zasady pracy zespołowej.

  ASERTYWNOŚĆ – SPRZYMIERZENIEC SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA Stawianie granic jako zabezpieczenie się przed przeciążeniem, trudna sztuka odmawiania, polecenia i prośby, wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób, kontrakt psychologiczny w organizacji i jego znaczenie, różnica między prośbą i poleceniem, reagowanie na różne rodzaje ocen i krytyki, asertywny sposób wyrażania siebie.

 • Test, mini-wykład, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, psychodrama, dyskusja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materiały, certyfikaty
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Barbara Smoczyńska

Jestem trenerem umiejętności psychospołecznych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, specjalistą w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych. Prowadzę warsztaty i treningi z zakresu umiejętności kierowniczych, interpersonalnych i osobistych. Chętnie pracuję w konwencji psychologii poznawczej, behawioralnej i Analizy Transakcyjnej. Lubię wprowadzać elementy pracy z ciałem. Jestem nauczycielem akademickim w Instytucie Filozofii UMCS Lublinie, trenerem Racjonalnej Terapii Zachowań oraz doradcą rozwoju osobistego w biznesie. Z pasją uprawiam jogę i Tai Chi. Interesuję się kinem.

Szkolenia o podobnej tematyce