16 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest poznanie zasad identyfikacji klienta strategicznego oraz nabycie umiejętności pozyskiwania klientów strategicznych, a także tworzenie Account Planu, rozpoznanie potrzeb klienta strategicznego i dostosowanie oferty. Poza tym, uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego negocjowania zasad współpracy z klientem strategicznym, radzenia sobie z sytuacją kryzysową we współpracy z klientem strategicznym, zarządzania kategorią oraz utrzymania współpracy z klientem strategicznym.

 • Program szkolenia

  Identyfikacja klienta kluczowego
   Definicja klienta kluczowego
   Segmentacja - jak wyłonić najbardziej wartościowych klientów
   Identyfikacja obszarów strategicznych z punktu widzenia klienta kluczowego
   Identyfikacja obszarów strategicznych z punktu widzenia dostawcy usług / produktów
   Kluczowi klienci jako źródło zysków
  Firma zorientowana na klienta kluczowego
   Kształtowanie modelu współpracy
   Jak zbudować zespół do obsługi klienta kluczowego - zasoby ludzkie i rzeczowe niezbędne do efektywnej pracy
   System raportowania i monitorowania sprzedaży dla KAM-ów
   Oczekiwania klienta a strategia firmy
  Zasady współpracy z klientem strategicznym
   Kultura organizacyjna - jako podstawa do rozpoznania sytuacji klienta
   Model mapy decyzyjnej - decydent w firmie klienta a osoba współpracująca
   Nieformalne struktury decyzyjne - ich miejsce i rola
   Kluczowe elementy marketingu relacji
   Oferta handlowa dla klienta strategicznego
   Wpływ relacji na jakość współpracy i wyniki biznesowe
   Jakość a rentowność relacji
  Metody budowania i podtrzymywania wzajemnych relacji
   Zachowania społeczne i biznesowe wspierające relację
   Budowanie lojalności u klienta strategicznego
   Programy lojalnościowe
   Rodzaje programów, progi opłacalności
   Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania programów lojalnościowych
  Relacje międzyludzkie – wielopoziomowa komunikacja z klientem
   Siła relacji a satysfakcja klienta
   Sytuacje kryzysowe w kontaktach z klientem strategicznym - scenariusze postępowania
  Specyfika klientów sieciowych jako klientów strategicznych
   Zagrożenia i korzyści
   Analiza case studies z praktyki biznesowej znanych firm
   Typy klientów
   Zasada 80/20
   Intensyfikacja działań promocyjnych
  Narzędzia i sposoby identyfikacji klienta strategicznego
   Schemat kanałów dystrybucyjnych – monitoring rynku
   Pozycjonowanie firmy na rynku
   Pozycjonowanie produktów własnych wobec konkurencji
   Tworzenie bazy danych o kliencie strategicznym
   Uwarunkowania klienta strategicznego
  Zasady pozyskania strategicznych klientów handlowych
   Tworzenie oferty handlowej w oparciu o bazę danych o kliencie
   Komplementarność ofert
   Argumenty sprzedaży
   Reakcja na obiekcje i zastrzeżenia
  Account plan – główne narzędzie systemowego zarządzania klientem strategicznym
   dane statystyczne
   streszczenie dokonań własnych
   streszczenie inwestycji handlowej
   polityka handlowa
   przegląd działań operacyjnych
   analiza SWOT
   podsumowanie wyników i szans rozwoju współpracy
   Plany krótko, średnio i długofalowe
  Negocjacje warunków współpracy – źródło informacji o potrzebach i oczekiwaniach klienta strategicznego
   Zasady budowania relacji z klientem
   Rodzaje sprzedaży aktywnej i ich specyfika
   Etapy procesu sprzedażowego
   Jak budować silną pozycję wyjściową w procesie negocjacji
   Planowanie etapów negocjacji
   Identyfikacja obszarów negocjacji
   Wytyczanie wspólnych celów handlowych
   Sposoby modyfikacji oferty handlowej
   Współpraca – obszarem skutecznych negocjacji
   Impas w negocjacjach – asertywność nie agresja
   Umiejętności interpersonalne gwarantem skutecznych negocjacji
  Zasady utrzymania współpracy z klientem strategicznym
   Wprowadzanie nowych produktów
   Zmiany w portfolio
   Produkty strategiczne i taktyczne
   Fokus biznesowy

 • Tak

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce