0 Godzin, 3 Dni

Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz poprzez dostosowane ćwiczenia i case studies przekazanie umiejętności jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

 • 1. Podstawowe pojęcia w łańcuchu dostaw.
  2. Warunki otoczenia przedsiębiorstwa i ich wpływ na tworzenie łańcuchów dostaw.
  a. Procesy wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa ich połączenia i zależności w łańcuchu dostaw.
  i. metody badania procesów
  ii. analiza istniejących procesów
  iii. usprawnianie procesów
  iv. suboptymalizacja – zagrożenie dla łańcucha dostaw
  b. Odpowiedzialność organizacji i komórek w łańcuchu dostaw
  i. formy współpracy przedsiębiorstw
  ii. łańcuch dostaw a konflikty interesów jego uczestników
  iii. bezpieczeństwo informacji uczestników łańcucha dostaw
  3. Planowanie w łańcuchu dostaw
  a. Push i Pull w łańcuchu dostaw
  b. DRP , MRP i SOP – optymalizacja strategii planowania
  c. poziom obsługi klienta
  d. metody oceny jakości prognozowania i planowania
  4. Zapasy w łańcuchu dostaw
  a. tradycyjna koncepcja gospodarki zapasami
  b. zapas w łańcuchu dostaw – korzyści i zagrożenia
  c. zapas bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
  5. Informacja w łańcuchu dostaw
  a. zarządzanie źródłami informacji
  b. standaryzacja przekazu
  c. informatyzacja a przepływy informacyjne
  d. przegląd systemów IT wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw
  6. Sieć transportowa – znaczenie w łańcuchu dostaw
  a. strategia sieci transportowych
  b. koordynacja i zarządzanie transportem
  7. Magazyny i ich rola w łańcuchu dostaw
  a. centra dystrybucyjne
  b. centra konsolidacyjne
  c. magazyny pośrednie
  8. Uzbrojenie procesów łańcucha dostaw
  a. optymalizacja wykorzystania urządzeń transportowych
  b. obliczanie optymalnego poziomu automatyzacji i mechanizacji procesów w łańcuchu dostaw
  c. Total Cost Ownership – przykład analizy
  9. Efekty finansowe łańcucha dostaw
  a. przykład analizy Activities Base Costing
  b. pomiar efektywności łańcucha dostaw
  10. Tworzenie i rozwój łańcucha dostaw
  a. planowanie wdrożenia lub zmiany
  b. identyfikacja zagrożeń
  c. gromadzenie informacji
  d. określanie zasobów
  e. budowa harmonogramu
  f. realizacja
  g. nadzór nad przebiegiem wdrożenia
  h. ocena osiągniętych wyników

 • tak

 • Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

  Wykorzystamy następujące metody:

   wykład wprowadzający,

   ćwiczenia indywidualne,

   omówienie,

   dyskusja moderowana,

   praca grup,

   sesja informacji zwrotnej.

 • Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kierowników i pracowników działu zakupów, marketingu, magazynów, logistyki oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną i reorganizacje pionu zakupów, logistyki i sprzedaży.specjalista z zakresu logistyki, wykładowca na Wyższej Uczelni, doradca biznesowy. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach .Aktualnie bierze udział w licznych audytach i projektach logistycznych tj audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, wykonuje projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż.Szkolenia o podobnej tematyce