16 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Warszawa Trwa nabór 1 299,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:  1.Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

  zmiennej wartości pieniądza w czasie,

  zarządzania ryzykiem i optymalizacji ryzyka,

  zabezpieczenia przed ryzykiem z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych,

  finansowej oceny ryzyka projektów inwestycyjnych.

  2.Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

  wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie,

  budżetowania kapitałów,

  oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie opcji realnych.

 • I DZIEŃ

  Moduł 1. Podstawowe zagadnienia

  1.1 Podstawowe pojęcia
  1.2 Podmioty gospodarcze – spółki kapitałowe
  1.3 Strategie i cele działalności gospodarczej

  Moduł 2. Wartość pieniądza w czasie

  2.1 Oprocentowanie proste i składane
  2.2 Dyskontowanie proste i składane
  2.3 Kapitalizacja odsetek
  2.4 Przykłady praktyczne

  Moduł 3. Zarządzanie ryzykiem

  3.1 Pojęcie ryzyka
  3.2 Klasyfikacja ryzyka w organizacjach gospodarczych
  3.3 Strategie zarządzania i optymalizacja ryzyka

  Moduł 4. Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

  4.1 Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych.
  4.2 Wartość zaktualizowana netto.
  4.3 Wewnętrzna stopa zwrotu.
  4.4 Warsztaty praktyczne

  Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

  II DZIEŃ

  Moduł 5. Typowe instrumenty pochodne

  5.1 Transakcje terminowe
  5.2 Kontrakty opcyjnie
  5.3 Transakcje zamiany strumieni pieniężnych
  5.4 Przykłady praktyczne

  Moduł 6. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem

  6.1 Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
  6.2 Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
  6.3 Warsztaty praktyczne

  Moduł 7. Wykorzystanie opcji realnych do generowania dodatkowych dochodów

  7.1 Podstawowe pojęcia
  7.2 Wykorzystanie opcji realnych
  7.3 Wpływ opcji realnych na zabezpieczenie przed ryzykiem
  7.4 Przykłady praktyczne

  Podsumowanie drugiego dnia szkolenia.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

 • Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe

  u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

 • Warsztaty skierowane do pracowników instytucji zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, rejestracją, monitoringiem, budową, oceną i walidacją oraz audytem procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem.  Do udziału w warsztatach zapraszamy:  Dyrektorów pionów ryzyka

  Menadżerów ryzyka operacyjnego

  Pracowników działu ciągłości działania

  Audytorów

  Pracowników departamentów zgodności i adekwatności

  Analityków

 • 1 299,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

Monika Połosak

Szkolenia o podobnej tematyce