16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie wartościa przedsiębiorstwa - Value Based Management. Metodyka i narzędzia

więcej terminów () mniej terminów
 • -Opanować koncepcję EVA do zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

  -Nabyć umiejętności w zakresie identyfikacji czynników wpływających na wartość firmy.

  -Poznać model kalkulacji EVA.

  -Rozwinąć kompetencje w zakresie interpretacji wyników EVA.

  -Poznać metodykę wdrażania systemu zarządzania wartością opartego na EVA.

 • Program
  Pierwszy dzień (9.00-17.00) – Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

  1.Wstęp, cele seminarium, test wprowadzający.
  2.Koncepcja EVA na tle innych koncepcji zarządzania.
  3.Oczekiwania akcjonariuszy na tle oczekiwań innych interesariuszy.
  Dyskusja moderowana
  4.Wartość przedsiębiorstwa a wartość spółki dla akcjonariuszy.
  5.Strategie wzrostu wartości firmy.
  •Czynniki wartości a wybór celów strategicznych przedsiębiorstwa.
  Przykłady
  •Jakie czynniki decydują o wartości przedsiębiorstwa? Identyfikacja finansowych i niefinansowych czynników kreacji wartości.
  Ćwiczenie
  6.Komunikacja z inwestorami – jak budować zaufanie z inwestorami i pozostałymi interesariuszami?
  Dyskusja moderowana
  7.Dlaczego tradycyjne metody oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu jego sytuacji ekonomicznej?
  Ćwiczenie
  8.Podsumowanie.

  Drugi dzień (9.00-17.00) – Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa

  1.Szacowanie kosztu kapitału spółki.
  •Średni ważony koszt kapitału (WACC).
  •Model CAPM.
  •Model zdyskontowanych dywidend.
  Ćwiczenie
  2.EVA (Economic Value Added) – Ekonomiczna Wartość Dodana.
  •Założenia modelu pomiaru EVA (Ekonomicznej Wartości Dodanej).
  •Czynniki zmienne wpływające na EVA.
  •Korekty przy obliczaniu EVA.
  •Model kalkulacji EVA.
  Ćwiczenia
  3.Zastosowanie modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych (ocena biznesplanów, zadań operacyjnych, projektów inwestycyjnych…).
  Ćwiczenia
  4.Analiza i interpretacja EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych.
  Ćwiczenia
  5.Zastosowanie zewnętrznych mierników wartości do oceny kreowania wartości spółki (MVA – Market Value Added, TSR – Total Sherholders Return).
  Przykłady
  6.EVA na tle innych metod pomiaru wartości przedsiębiorstwa.
  Przykłady
  7.Jaką metodę pomiaru wartości firmy wybrać? Analiza siatki kreacji wartości.
  Dyskusja moderowana
  8.Podsumowanie.

 • Certyfikat Ukończenia Seminarium Warsztatowego

 • Seminarium warsztatowe o charakterze edukacyjno-doradczym, tzn. ponad 60% czasu zajęć poświęcone jest na liczne ćwiczenia opracowane w oparciu o rzeczywiste przykłady z działalności firm polskich i zagranicznych oraz rozwiązywanie case study w grupach lub samodzielnie pod opieką i wsparciem merytorycznym naszego konsultanta - trenera. W trakcie zajęć trener udziela Państwu rekomendacji odnoście problemów zgłaszanych przez uczestników, a związanych z tematyką seminarium.

 • Członkowie rad nadzorczych, zarządy, dyrektorzy zarządzający, personalni, finansowi, ds. strategii i rozwoju, controllingu, marketingu, handlu, produkcji, logistyki, menedzerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy oraz specjaliści ds. planowania i budżetu.

Tadeusz Woźniak

Dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki; były dyrektor finansowy Dimacel - Alcatel (Francja).

Menedżer w firmach doradczych Ernst & Young (Francja) oraz Interconseil (Francja). Wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska). Absolwent m.in. Universite de Paris - ASSAS, Institut de Droit des Affaires de Paris oraz Executive Master - HEC.


Prelegent Roku, wybrany spośród 800 prelegentów przez uczestników konferencji organizowanych przez Institute for International Research.


Uznany ekspert w zakresie zarządzania operacyjnego i strategicznego. Specjalista wdrożeń w zakresie Balanced Scorecard i Value Based Management. Animator seminariów "Sztuka zwiększania wartości firmy. Value Based Management" oraz "Balanced Scorecard". Zarządzanie w oparciu o Kartę Wyników."

Szkolenia o podobnej tematyce